สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชาติมนตรี
2. เด็กชายศราวุฒิ  ดุคง
3. เด็กชายอติรุจ  อุยยานน
 
1. นายมนูญ  อุตรินทร์
2. นายสากล  ศรีกุลคร